Author Archives: admin

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีงานไม้เฟอร์นิเจอร์

กลุ่มสีงานไม้ แบ่งได้ 4 กลุ่มหลัก   ตามรูปภาพที่ได้นำเสนอ เราได้เรียนรู้ความแตกต่าง ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ทีนี้มาเรียนรู้เพิ่มเติมครับ.  ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นในการผลิตสีกันก่อน แม่สีที่จะนำมาผลิตสีมี 2 ประเภท คือ 1.แม่สีแบบทึบแสง 2. แม่สีแบบโปร่งแสง  การใช้แม่สีทั้ง 2 ประเภท แล้วนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ แต่ละบริษัท จะใส่สารเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าของ ผลิตภัณฑ์นั่นๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวัสถุดิบของใครดีกว่ากันด้วย ผมขออธิบายเป็นกลางๆเพื่อให้เป็นความรู้กัน   ตามรูปภาพที่ 1     กลุ่ม วานิช  ใช้วานิชเป็นสารตั้งต้น ในกรณีที่เราใช้แม่สีทึบแสงในการผสม  ก็จะได้สีน้ำมัน ในกรณีใช้แม่สีโปร่งแสงในการผสม ก็จะได้สีย้อมไม้ Wood Stain … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment